Intonace a rytmus - Stanislav Jelínek, Miloš Veselý

Detailní popis produktu

Základním předpokladem pro úspěšné zvládnutí obsahu této učebnice je dokonalé zvládnutí základů hudební teorie (tj. stupnic, intervalů, akordů atd.). Tyto znalosti lze získat z učebnice Základní hudební pojmy v otázkách a odpovědích od S. Jelínka, kterou vydalo nakladatelství Vladimír Beneš.

 

Na začátku cvičebnice (str. 4 – 13) jsou na sudých stranách písněna lichých stranách jejich rytmický doprovod (jeden žák zpívá a druhý vyťukává rytmus). Tato cvičení se provádějí současně.

 

Pod písněmi i doprovodem jsou melodické a rytmické modely, které se nacvičují samostatně.


Intonace (z lat. intonare = udávati tón) je praktická disciplína sloužící k rozvíjení pěveckých schopností a k získání představivosti o zvukové orientaci v notovém zápisu. Věnujte proto pozornost správné reprodukci uvedených příkladů a nepostupujte dále, dokud předchozí úlohy nejsou zvládnuty bezchybně.

 

První dva tóny u písní určují interval, na který musí být vypěstován návyk. Znalost celých písní i s textem je nutností pro tuto nápěvkovou metodu.

 

Rytmus je střídání dob těžkých a lehkých, dlouhých a krátkých, přízvučných a nepřízvučných not. V evropské hudbě je typický přízvuk na těžkých dobách a jeho pořadí je označeno číslicemi.


Intonace:

  1. lntonační cvičení zpíváme bud' na jména not nebo na neutrální slabiku.
  2. Vyučování je vhodné doplňovat zpěvem národních písní nebo umělých skladeb, a to bud' jednohlasně (s doprovodem) či dvouhlasně a tříhlasně (případně bez doprovodu).
  3. Dvojhlasá intonační cvičení mohou být prováděna různými způsoby (např. žák intonuje melodii a sám hraje na klavír druhý hlas).
  4. Šipka na začátku písně označuje interval stoupající, šipka ↘ na začátku písně značí interval klesající. Tyto intervaly nesmíme zaměňovat.
  5. Jednotlivé příklady nemusejí být nacvičovány chronologicky, lze je vzájemně kombinovat (např. diatonický jednohlas s intonací akordů).
  6. Vyučující může žákům jednotlivé příklady přehrávat se záměrnou chybou. Úkolem žáků je chybu nalézt a opravit.

Rytmus:

  1. Rytmické příklady reprodukujeme poklepem.
  2. Při nácviku rytmických cvičení začínáme pomalým tempem, které při dalších reprodukci zvyšujeme.
  3. Pro kontrolu tempa použijeme metronom.

Doplňkové parametry

Kategorie: Hudební nauka a teorie
Autor: Miloš Veselý, Stanislav Jelínek
CD: NE
Číslo vydání: 1.
Formát: B5
Fotografie: NE
Ilustrace: NE
ISMN: 9790706512730
Jazyk: Čeština
Nástroj: Zpěv
Obtížnost: Středně pokročilí, Mírně pokročilí
Počet stran: 68
Rok původního vydání: 2008
Rok vydání: 2008
Tisk: TISK Krásná Lípa, s.r.o.
Typ publikace: Nauka a teorie
Vazba: Sešitová
Zpracování a sazba: Vladimír Frank, Jiří Kreissl

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: